برگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی دانش آموزان در جشنواره جابر ابن حیان

نمایشگاه آثار پژوهشی دانش آموزان دبستان سلام ثامن در جشنواره جابر ابن حیان امروز با حضور اولیا و دانش آموزان عزیز برگزار گردید.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

مرحله اول آزمون عملکردی ریاضی جشنواره خیام برگزار گردید.

 آزمون عملکردی ریاضی جشنواره خیام امروز در پایه های چهارم ، پنجم و ششم برگزار گردید.

ادامه مطلب...

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی