معاونت فرهنگی و روابط عمومی

 محسن جوانمرد

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی

سوابق:

معاون آموزشی در حوزه علمیه دارالشفاء گرگان

مربی قرآن و معاون پرورشی دبستان های علامه طباطبایی 2و 3

مسئول روابط عمومی ماهنامه منشور پنجم مجتمع فرهنگی امام محمدباقر علیه السلام

مسئول مناسبت های سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام

مسئول پذیرش آموزشگاه زبان سفیر مشهد

مشاور تحصیلی آموزشگاه علوی مشهد

معاونت آموزشی آموزشگاه علوی مشهد

معاونت اجرایی دبیرستان دوره اول مفتاح

معاون فرهنگی،مسئول روابط عمومی و مربی قرآن در دبستان سلام ثامن مشهد

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی