معاونت اجرایی

خانم مریم فریدی

                                   مدرک تحصیلی:

 کاردانی فناوری اطلاعات(IT)

کاردانی حسابداری

                                  سوابق:

حسابدار در بیمه آسیا به مدت ۲ سال
کاربر رایانه در هنرستان صیرفی ۲ سال

 معاون اجرایی در دبستان پسرانه ولی عصر(عجل الله فرجه)گلبهار۴سال

سرپرست کارگاه کامپیوتر در دبستان ولی عصر (عجل الله فرجه) گلبهار

سابقه ی آموزش خصوصی رایانه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی