بیانیه مأموریت

بيانيه مأموريت مجتمع

سلام ، مؤسسه اي غير دولتي است كه با هدف كمك به نهاد آموزش و پرورش ، تعليم و تربيت دانش آموزان دوره هاي آموزشي عمومي را به عهده گرفته است . اين موسسّه با مديريت دانش بنيان و به كارگيري نيروي انساني كار آمد و با تكيه بر روش هاي نوين يادگيري ، تلاش در پرورش انسانهايي با باور هاي ديني ، روحيه پرسشگري ، خلاقيّت ، پژوهش و ارتقاي مهارتهاي فردي اجتماعي دارد تا بتواند در نائل آمدن آنان به انسان هايي با پذيرش مسؤليت در نقش هاي    فردي – اجتماعي ياري رساند .

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی