کارگاه هنر و سفالگری

کارگاه هنر ،به همت اولیای عزیز و به پیشنهاد انجمن اولیا  و مربیان راه اندازی شده است. و هم اکنون در روزهای پنجشنبه کلاس های سفال، نقاشی و... در آن برگزار می گردد.

 نمونه فعالیت ها در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

کلاس سفالگری امروز برگزار شد.

دانش آموزان دبستان سلام امروز در کلاس سفالگری آثار زیبایی از خود خلق کردند:

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی