نجوم و پرتاب موشک

کلاس آموزش نجوم و پرتاب موشک  به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه و با همکاری کانون رشد، در روز های پنجشنبه برگزار می گردد.

فیلم و تصاویر از فعالیت ها در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی