برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان عصر روز شنبه دهم مهر ماه در سالن تقوا برگزار گردید.

ادامه مطلب...

مشارکت در راه انداری کارگاه هنر

با همکاری انجمن اولیا و مربیان ، مبالغ مشارکت اولیا جمع آوری و کارگاه هنر راه اندازی شد.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه عمومی انجمن اولیاء و انتخابات

جلسه عمومی انجمن اولیاء در روز 15 مهرماه در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

ادامه مطلب...

تقدیر از کادر اداری و آموزشی در هفته معلم

به مناسبت هفته معلم ، انجمن اولیا و مربیان دبستان سلام ثامن طی مراسمی از مدیریت، کادر اداری و آموزشی دبستان سلام ثامن تقدیر به عمل آوردند.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی