سومین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 96-95

سومین جلسه ی آموزش خانواده دبستان سلام ثامن در روز یکشنبه 96/01/27 با حضور گرم اولیای گرامی و با سخنرانی جناب آقای دکتر طلوع در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

شرح خبر و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده در روز چهارشنبه اول دی ماه با حضور اولیای گرامی و سخنرانی جناب آقای رجبی کارشناس محترم انجمن اولیا و مربیان در نماز خانه دبستان سلام ثامن برگزار گردید.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه آموزش خانواده با سخنرانی آقای دکتر طلوع

جلسه آموزش خانواده روز سه شنبه 15 دی ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب...

سومین مجمع عمومی اولیا و جلسه آموزش خانواده امروز برگزار گردید.

سومین مجمع عمومی اولیا و جلسه آموزش خانواده  امروز با حضور گرم اولیای عزیز و با سخنرانی جناب آقای دکتر طلوع برگزار گردید.

 

ادامه مطلب...

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی