پایه ششم

 

 

 

جناب آقای مجید داودیان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی آموزش ابتدایی

 

سوابق:

آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش

آموزگار پایه پنجم و ششم در مجتمع آموزشی علامه طباطبایی

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی