پیش دبستانی

 

سرکارخانم صادقی

          مدرک تحصیلی:        

کارشناسی آموزش ابتدایی

سوابق:

مربی مرکز پیش دبستانی آفتاب مشهد

 مربی مرکز پیش دبستانی شمس الشموس مشهد

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی