پایه دوم2

 

 سرکار خانم بوعلی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی آموزش ابتدایی

سوابق:

آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی