آموزگار پایه سوم2

 

 

سرکار خانم شهیدی

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

 

سوابق :

آموزگار پایه سوم در دبستان غیردولتی جوانه ها

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی