پایه سوم

سرکارخانم غفاریان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی الهیات

تقدیرشده از سوی وزیر آموزش و پرورش

سوابق:

آموزگار پایه سوم در دبستان عابده

آموزگار پایه سوم در دبستان زهرای مرضیه

آموزگار پایه سوم در دبستان سلام ثامن

 

دوره های گذرانده:

-دوره های آموزشی «بازی های آموزشی، هوش های چندگانه، فلسفه برای کودکان و مقاله نویسی»

-حضور در همایش معلمان آموزش ابتدایی مازندران

-دوره ی مهارت های تدریس پایه سوم در نواحی 2و 4

-دوره ی مهارت های تدریس پایه ششم

-دوره های کمک های اولیه

-دوره های کامپیوتر

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی